Ćwiczenia redresyjne


Ćwiczenia redresyjne to jeden z rodzajów ćwiczeń wykorzystywanych w fizjoterapii w celu zwiększenia zakresu ruchomości w stawach. Typowa dla ćwiczeń tego typu jest konieczność wejścia w granicę bólową pacjenta.

Ćwiczenia redresyjne należą do ćwiczeń biernych i polegają na rozciąganiu. Są to czynności mające znieść przykurcze tkanki miękkiej okołostawowej lub też mięśni. Jednak należy pamiętać, że niewłaściwe wykonanie ćwiczenia, np. zbyt silne rozciągnięcie może doprowadzić do uszkodzenia w stawie, a nawet do złamania kości. Szczególnie tej słabo uwapnionej. Czynność rozciągania przykurczy tkanki miękkiej wykonywana jest przez terapeutę i opiera się na wykorzystaniu przez niego siły własnych mięśni. Nasilenie wykonywanego ćwiczenia powinno być dobierane indywidualnie z przekroczeniem granicy bólu stawów. Podczas redresji konieczne jest odciąganie od siebie kości, które tworzą stawy. Do rozluźnienia mięśni dochodzi po każdym rozciągnięciu stawów i przerwie. Terapeuta musi znać przyczynę występowania dolegliwości oraz dokładną lokalizację tkankową danej dysfunkcji, aby nie narażać pacjenta na niepotrzebny ból. Przez cały czas trwania ćwiczeń terapeuta powinien utrzymywać z pacjentem kontakt i obserwować wszystkie jego reakcje.

FizykoterapiaW niektórych przypadkach pacjenci mogą samodzielnie wykonywać ćwiczenia dzięki czynnemu napinaniu mięśni, które działają antagonistycznie w stosunku do mięśni przykurczonych, a także poprzez ćwiczenia czynne w dobranych odpowiednio pozycjach wyjściowych. Wówczas można mówić o tak zwanej autoredresji.

Przed ćwiczeniami, jeżeli lekarz tak zaleci możliwe jest podanie pacjentowi tabletek przeciwbólowych. Zastosowania takich środków wymagać mogą pacjenci o niskim progu bólu. Czynności realizowane przez terapeutę powinny być zdecydowane. Podczas ćwiczeń ruch powinien być wykonywany w jednej płaszczyźnie, wskazane jest tak zwane „odciąganie” powierzchni stawowych. Tempo wykonywanych ćwiczeń musi być odpowiednio wolne, aby pozwolić choremu na zaadaptowanie się do bólu. Przerwy pomiędzy wykonywanymi ćwiczeniami należy wykorzystywać na rozluźnienie mięśni, np. poprzez masaże. Pacjent powinien być w stałym kontakcie z terapeutą, powinien mieć do niego zaufanie i informować go o nasileniu bólu.

Ćwiczenia redresyjne powinny być kończone za pomocą serii ćwiczeń czynnych w odciążeniu, w możliwie szybkim tempie, w celu utrwalenia efektu redresji. Po zakończeniu wykonywania ćwiczeń oraz po odpoczynku powinno się wykonywać ćwiczenia czynne, które wzmocnią układ mięśniowy.

Wskazania i zastosowanie

Ćwiczenia redresyjne są stosowane w przypadku konieczności likwidacji ograniczeń ruchowych w stawach. Jednak efektywność tej metody jest uzależniona od dwóch czynników – od rodzaju zablokowania ruchomości w stawie oraz jej przyczyny, a także od odporności osoby chorej na ból. Wśród wskazań do ćwiczeń redresyjnych można wymienić:

 • schorzenia układu krążenia,
 • porażenia oraz niedowłady mięśni,
 • stany po zabiegach operacyjnych,
 • zwiększone napięcie spastyczne mięśni,
 • wczesne stany zawału mięśnia sercowego,
 • przygotowanie kończyn do ruchu po długim unieruchomieniu,
 • nieutrwalone ograniczenia ruchomości w stawach,
 • złą trofikę tkanek miękkich,
 • konieczność utrzymania odpowiedniej elastyczności oraz długości mięśni.

Stosowanie ćwiczeń redresyjnych ma na celu:

 • uzyskanie pełnej, biernej ruchomości w stawach,
 • poprawę ruchomości w zakresie możliwym do wyćwiczenia,
 • zapobieganie obrzękom zastoinowym,
 • zapobieganie odleżynom,
 • opóźnienie postępu zmian degeneracyjnych,
 • zapobieganie przykurczom oraz zesztywnieniom stawów,
 • ułatwienie krążenia krwi oraz chłonki,
 • zachowanie czucia proprioceptywnego oraz pamięci ruchowej,
 • przygotowanie danych stawów do przeprowadzenia rekonstrukcyjnego zabiegu chirurgicznego.

Przeciwwskazania

Przeciwwskazania do wykonywania ćwiczeń redresyjnych określa lekarz. Przede wszystkim metody tej nie powinno się stosować w przypadku osób, u których właściwą ruchomość w stawie można osiągnąć dzięki ćwiczeniom czynnym, wolnym, czynnym z oporem, a także poprzez stałe posługiwanie się daną kończyną podczas wykonywania codziennych czynności. Ćwiczenia redresyjne nie mogą być wykorzystywane w terapii osób o ograniczonej ruchomości stawów w wyniku urazu czy na skutek bloku kostnego. Poza tym metoda ta nie powinna być stosowana w przypadku:

 • ostrych stanów zapalnych stawów,
 • stanów zapalnych tkanek okołostawowych lub żył,
 • złamań i stanów pourazowych,
 • stanów po zwichnięciach,
 • naruszonej ciągłości skóry oraz tkanek miękkich,
 • stanów po nakłuciu dolędźwiowym, np. w przypadku pobierania płynu mózgowo-rdzeniowego,
 • stanów po zabiegach operacyjnych, jeszcze przed wyjęciem szwów,
 • ciśnienia rozkurczowego przekraczającego 100, a skurczowego 160 (parametry mierzone w spoczynku),
 • stanów po komputerowej tomografii z wykorzystaniem kontrastu,
 • ogólnego złego stanu pacjenta.
Ocena artykułu

Być może zainteresują Cię także poniższe tematy: