Leczenie niekonwencjonalne


Leczenie niekonwencjonalne – leczenie alternatywne, niewykorzystywane w medycynie tradycyjnej, ale stosowane w różnych dolegliwościach.