Homeopatia


Homeopatia jest kontrowersyjną, jednak często praktykowaną metodą leczenia. Opiera się na postulacie niemieckiego lekarza Samuela Hahnemanna, według którego substancja wywołująca pewne objawy u zdrowych osób powinna być podawana w formie rozcieńczonej osobom chorym wykazującym podobne objawy.

Leki stosowane w homeopatii przygotowywane są poprzez wielokrotne rozcieńczania. Po każdym z rozcieńczeń otrzymany roztwór jest mieszany przez intensywne wstrząsanie, a proces ten określany jest dynamizowaniem. Rozcieńczanie trwa tak długo, aż w otrzymanym roztworze nie pozostanie ślad po rozpuszczanej substancji.

Lek homeopatyczny - granulkiZależnie od stężenia preparaty homeopatyczne mogą nawet w ogóle nie zawierać substancji aktywnych. Jednak homeopaci wierzą w pamięć wody, która ma powodować trwałe zmiany w roztworze, w którym wcześniej rozpuszczano daną substancję. Nie poznano sposobu w jaki homeopatia miałaby leczyć. Osoby przeciwne tej metodzie tłumaczą skuteczność środków homeopatycznych efektem placebo.

Homeopatia posiada wielu zwolenników, jednak również wiele osób jest przeciwnych tej metodzie leczenia. Obecnie homeopatia stosowana jest przez wielu lekarzy, a wśród pacjentów zdobywa coraz większą popularność. Jednak homeopaci często są krytykowani za narażanie swoich pacjentów poprzez doradzanie, aby unikali oni metod oferowanych przez medycynę konwencjonalną, takich jak antybiotyki czy też szczepionki.

Większość leków wykorzystywanych w homeopatii pacjenci mogą stosować na własną rękę, ze względu na niewielką ilość lub brak substancji aktywnych zawartych w preparatach. Z tego względu znaczna ilość leków homeopatycznych dostępna jest bez recepty. Preparaty homeopatyczne na ogół uważane są za bezpieczne, ponieważ w znacznej części składają się wyłącznie z cukru lub też alkoholu.

Homeopatia opiera się na kilku założeniach, jednak żadne z nich nie ma naukowych podstaw. Należą do nich głównie:

 • przekonanie o istnieniu siły życiowej – miałaby ona dawać siłę, zdolność do życia oraz wykonywania pracy; obecnie homeopatia utożsamia siłę życiową z polem energetycznych, które człowiek ma posiadać w sobie oraz dookoła siebie; w homeopatii interpretuje się choroby jako hipotetyczne zaburzenia siły życiowej manifestujące się unikalnymi symptomami; zgodnie z homeopatią siła życiowa jest zdolna do reagowania na wewnętrzne oraz na zewnętrzne bodźce i przystosowywanie się do nich, co określane jest, jako prawo podatności,
 • zasada podobieństwa – czyli „podobne leczyć podobnym”, jest to naczelna zasada leczenia; w homeopatii leczenie wynika z podobieństwa, lekarstwa u osób zdrowych muszą wywoływać objawy podobne do tych występujących u osób chorych,
 • podejście holistyczne – holizm jest poglądem, zgodnie z którym wszystkie zjawiska tworzą układy całościowe, które podlegają swoistym prawidłowościom, lecz nie można ich wywnioskować wykorzystując wiedzę o prawidłowościach rządzących ich składnikami,
 • stosowanie minimalnej dawki – konieczne jest stosowanie najmniejszej możliwej dawki leku homeopatycznego,
 • prawa Heringa – odnoszą się do chronologicznego porządku oraz kierunku znikania objawów choroby w czasie procesu zdrowienia; zgodnie z tymi prawami odpowiednie powracanie do zdrowia charakteryzuje się znikaniem objawów chorobowych:
  • od wnętrza na zewnątrz organizmu,
  • od góry ciała do dołu,
  • od ważniejszych życiowo organów do mniej ważnych,
  • w porządku odwrotnym chronologicznie, rozpoczynając od objawów stosunkowo nowych, a na końcu najstarszych,
 • dynamizowanie preparatu – jest to zasada opierająca się na twierdzeniu, że siła lecznicza danego środka zwiększa się razem ze stopniem rozcieńczenia połączonego z potrząsaniem.

Wskazania i zastosowanie

W niektórych krajach leki homeopatyczne są bardzo popularne. Na przykład w Indiach stosuje się je prawie na wszystkie schorzenia. W Polsce natomiast stosowanie leków homeopatycznych powszechne jest w przypadku:

 • przeziębienia oraz grypy,
 • stresu i napięcia,
 • kłopotów ze snem, bólów głowy i gardła,
 • kaszlu oraz kataru,
 • dolegliwości związanych z miesiączką,
 • choroby lokomocyjnej,
 • urazów, naciągnięć oraz stłuczeń kostno-stawowych,
 • chorób układu pokarmowego,
 • menopauzy oraz dolegliwości z nią związanych.

Homeopatia stosowana może być w przypadku alergii. Wówczas stosowanie leków homeopatycznych może łagodzić objawy zapalenia. Terapia lekami homeopatycznymi w przypadku alergii działa na podobnej zasadzie, jak klasyczne odczulanie. U osoby, która dostaje regularnie minimalne dawki substancji mogącej wywoływać alergię, reakcje alergiczne na tą substancję stopniowo słabną, aż do momentu całkowitego ustąpienia. Zwolennicy tej metody leczenia są zdania, że homeopatia pobudza układ odpornościowy.

Poza tym homeopatia może pomóc w powrocie do zdrowia po operacjach oraz po złamaniach. Wykazuje pozytywne działanie przy chorobach zakaźnych, gdzie wykorzystuje się specyficzne metody leczenia, wówczas homeopatia stosowana jest, jako leczenie wspomagające. Wykorzystywana jest także w ginekologii oraz w położnictwie.

Przeciwwskazania

Przeciwwskazania uzależnione są od podawanej choremu substancji, z tego względu może je określić jedynie lekarz-homeopata w stosunku do konkretnej osoby.

Powikłania i objawy niepożądane

Podawanie przez lekarza odpowiednich środków zgodne z zasadami homeopatii nie skutkuje pojawieniem się powikłań. W początkowym etapie wprowadzanego leczenia pogorszeniu ulec mogą niektóre objawy chorobowe. Jest to tak zwane pogorszenie homeopatyczne i pojawia się stosunkowo rzadko. Reakcja ta świadczy o dobrze dobranym leku, pojawić się może także korzystna reakcja oczyszczania organizmu.

Homeopatia
Ocena artykułu

Być może zainteresują Cię także poniższe tematy: