CPAP


CPAP (Continous Positive Airway Pressure), czyli stałe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych to metoda wspomagająca oddychanie wykorzystywana szczególnie w leczeniu bezdechu sennego oraz przy niewydolności oddechowej. Urządzenie wykorzystywane w tej metodzie składa się ze specjalnej pompy powietrznej podłączonej do maski zakładanej na twarz. Pompa ciągle wytwarza nadciśnienie, dzięki czemu utrzymuje stale otwarte drogi oddechowe, co przeciwdziała bezdechowi podczas snu. Zastosowanie metody CPAP chroni zarówno górne, jak i dolne drogi oddechowe oraz pęcherzyki płucne przed zapadaniem, dzięki czemu utrzymuje czynnościową pojemność płuc. Dużą zaletą tej metody jest możliwość regulowania stężenia gazów w zależności od zapotrzebowania pacjenta podczas leczenia.

Wskazania i zastosowanie

Maska nosowa CPAPGłównymi wskazaniami do leczenia za pomocą metody CPAP są:

 • nadmierna senność dzienna,
 • obturacyjny bezdech podczas snu,
 • zespół wzmożonej oporności górnych dróg oddechowych,
 •  zespół zaburzeń oddychania,
 • bezdech z bradykardią,
 • nadmierne uwodnienie płuc – obrzęk płuc, przejściowe przyspieszenie oddechów oraz wady serca z przeciekiem lewo-prawym,
 • zespół aspiracji smółki,
 • wady górnych dróg oddechowych.

Metoda CPAP może być także pomocna przy odzwyczajaniu pacjenta od stosowania respiratora. Technika ta powinna być wdrażana jak najwcześniej do leczenia, nawet, gdy nie została jeszcze ustalona ostateczna diagnoza.

Przeciwwskazania

Przeciwwskazaniami do zastosowania metody CPAP są głównie:

 • skaza krwotoczna,
 • wady przewodu pokarmowego, takie jak niedrożność, przepuklina przeponowa oraz perforacje,
 • wstrząs,
 • świeży zawał,
 • niestabilna choroba wieńcowa,
 • stan po urazie czaszki lub po świeżo przebytej operacji neurochirurgicznej,
 • bezdech pochodzenia centralnego, niewydolność oddechowa, przy której wskazane jest zastosowanie wentylacji zastępczej,
 • wady serca, w których występuje ograniczenie przepływu płucnego.

Powikłania i objawy niepożądane

Metoda CPAP jest stosunkowo bezpieczna. Do najczęstszych powikłań jej stosowania należą miejscowe urazy nosa, takie jak martwice, podrażnienia, obrzęki czy też skrzywienia przegrody nosowej. U około 40% chorych pojawiają się dolegliwości ze strony nosa i gardła, takie jak wodnisty katar, kichanie oraz wysychanie śluzówek. Często również dochodzi do gromadzenia się gazów w żołądku, co wynika z połykania powietrza.

Zdarza się, że metoda jest nieskuteczna, wówczas niemożliwe jest uzyskanie odpowiedniego ciśnienia, co prowadzi do powstawania niedodmy. Zdecydowanie rzadziej dochodzi do zespołów ucieczki powietrza – odmy opłucnowej, odmy śródpiersiowej czy też rozedmy śródmiąższowej. Jednak raczej wynikają one z pierwotnej choroby płuc, a nie z niekorzystnego działania metody CPAP.

Wystąpić mogą również powikłania związane z niewłaściwie dopasowanym sprzętem, są to głównie otarcia, owrzodzenia i podrażnienia skóry nosa, a także podrażnienia spojówek, czego przyczyną jest powietrze przeciekające wokół niedopasowanej maski.

Wśród najpoważniejszych powikłań, które mogą się pojawić wymienia się odmę śródczaszkową, bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, silne krwawienie z nosa, odmę podskórną oraz zaburzenia rytmu serca, jednak są to pojedyncze przypadki, aktualnie niespotykane.

Ocena artykułu

Być może zainteresują Cię także poniższe tematy: