Odbarczenie


Odbarczenie jest postępowaniem medycznym, które ma na celu zmniejszenie ciśnienia. Zabieg może być wykonywany poprzez np. nakłucie lub nacięcie osierdzia, aby możliwe było usunięcie znajdującej się w worku osierdziowym krwi lub też przez usunięcie pokrywy kostnej czaszki, aby zmniejszyć ciśnienie wewnątrzczaszkowe.

Wskazania i zastosowanie

Pacjent z wodobrzuszemWskazaniami do przeprowadzenia odbarczenia są na przykład:

  • gromadzenie się płynu w jamie opłucnej,
  • nadmiar płynu – wysięk w stawie, reumatoidalne zapalenie stawów,
  • zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe, krwiaki mózgu,
  • wodogłowie, wodobrzusze,
  • tamponada serca,
  • dyskopatia, stenoza kanału kręgowego
  • odma opłucnowa.

Przeciwwskazania

W przypadku tamponady serca bezwzględnym przeciwwskazaniem do odbarczenia jest rozwarstwienie aorty, natomiast względne przeciwwskazania to: niewyrównane zaburzenia układu krzepnięcia, leczenie przeciwzakrzepowe, małopłytkowość oraz małe, otorbione zbiorniki płynu znajdujące się w osierdziu tylnym.

Odbarczenie odmy opłucnowej jest zabiegiem ratującym życie i nie ma przeciwwskazań do jego wykonania. Jedynie przy niewielkich odmach czasami nie wykonuje się odbarczenia, ponieważ odma taka może sama ustąpić.

Przeciwwskazaniami do usunięcia płynu gromadzącego się w jamie opłucnej są:

  • bezwzględnie: brak współpracy pacjenta, zaburzenia krzepliwości krwi, zbyt niska liczba płytek krwi, zakażenia skóry w planowanym miejscu nakłucia,
  • względne: pęcherze rozedmowe znajdujące się w obszarze płuc pod miejscem przeprowadzenia zabiegu,
  • sztuczna wentylacja techniką z dodatnim ciśnieniem końcowo-wydechowym, tylko jedno prawidłowo funkcjonujące płuco, niezbyt duża objętość płynu.

Przeciwwskazaniami do odbarczenia stawów są: objawy zakażenia w okolicach danego stawu, ropne zmiany pojawiające się na skórze, skazy krwotoczne, przyjmowanie niektórych leków mających zmniejszać krzepliwość krwi.

Powikłania i objawy niepożądane

Odbarczanie płynu gromadzącego się w jamie opłucnowej może skutkować pojawieniem się licznych powikłań, między innymi: odmą opłucnową, krwawieniami, hipotensją, powiększeniem obrzęku płuc, bólami i krwiakami podskórnymi, kaszlem, dusznościami oraz niepokojem.

Możliwymi powikłaniami odbarczania stawów mogą być: zakażenia stawów objawiające się bólem, obrzękami, zaczerwienieniami oraz ociepleniem stawu, często pojawia się także gorączka. Czasami dochodzi również do krwawień do wnętrza stawu lub też do uszkodzeń chrząstki.

Wykonanie odbarczenia w przypadku tamponady serca skutkować może powikłaniami takimi jak: uszkodzenia mięśnia sercowego lub naczynia nasierdziowego, spadek ciśnienia, odma opłucnowa, nakłucie oraz uszkodzenie wątroby lub innych narządów w jamie brzusznej, zaburzenia rytmu serca.

Odbarczenie
Ocena artykułu

Być może zainteresują Cię także poniższe tematy: