Płukanie żołądka


Płukanie żołądka to zabieg leczniczy, którego wykonanie ma na celu pozbycie się z żołądka pacjenta niepożądanych substancji, głównie leków spożytych w nadmiernej ilości oraz trucizn. Zabieg polega na wprowadzeniu przez przełyk do żołądka miękkiej, gumowej rurki z szerokim przekrojem. Rurkę najczęściej wprowadza się przez nos, jednak czasami, gdy istnieją przeciwwskazania wprowadza się ją przez usta.

Gdy zagłębnik znajdzie się już w żołądku lekarz zazwyczaj sprawdza czy znajduje się on we właściwym miejscu. W tym celu osłuchuje żołądek lub tez wykonuje zdjęcie RTG klatki piersiowej. Następnie lekarz wlewa niewielkie porcje (około 200-300ml) wody o temperaturze ciała. Po tej czynności koniec zagłębnika przemieszcza się niżej tak, aby możliwy był odpływ znajdującej się w żołądku mieszaniny.

Dwa muchomory czerwone w lesieZnajdujące się w popłuczynach resztki grzybów czy też tabletek świadczą o skuteczności metody. Czynności te powtarza się kilkakrotnie, aż do momentu, gdy z organizmu pacjenta będzie wypływać czysta woda. Do ostatniej porcji wody wlewanej do żołądka lekarz może dodać węgiel aktywowany, co spowoduje absorbcję resztek trucizny oraz wydalenie jej z kałem.

W przypadku zatrucia płukanie żołądka jest najskuteczniejszą metodą usuwania z organizmu człowieka substancji niebezpiecznych i toksyn, które nie zdążyły się jeszcze wchłonąć. Inną metodą może być np. podanie pacjentowi środków farmakologicznych i wywołanie wymiotów.

Wskazania i zastosowanie

Wskazaniem do przeprowadzenia płukania żołądka jest spożycie dużej ilości substancji szkodliwej, a szczególnie silnie trującej. Jednak płukanie żołądka powinno być przeprowadzone do około godziny od przyjęcia substancji, później jest nieefektywne.

Przeciwwskazania

Wśród przeciwwskazań do przeprowadzenia płukania żołądka można wymienić:

 • utratę przytomności,
 • znaczne ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego,
 • zatrucie substancjami żrącymi – występuje wówczas znaczne ryzyko perforacji przewodu pokarmowego,
 • zatrucie substancjami lotnymi, detergentami lub węglowodorami – występuje znaczne ryzyko zachłyśnięcia i rozwoju chemicznego zapalenia płuc,
 • nadmierne psychoruchowe pobudzenie pacjenta.

Powikłania i objawy niepożądane

Przeprowadzenie zabiegu może wywołać liczne powikłania, są to między innymi:

 • podrażnienie gardła,
 • nieżyt żołądka,
 • uszkodzenie błony śluzowej nosa,
 • zapalenie zatok przynosowych,
 • krwawienia z przełyku i z nosa,
 • zachłystowe zapalenie płuc,
 • zaburzenie rytmu serca,
 • hipoksemia,
 • zaburzenia wodno-elektrolitowe,
 • perforacja przewodu pokarmowego.
Płukanie żołądka
Ocena artykułu

Być może zainteresują Cię także poniższe tematy: