Irydektomia


Irydektomia jest okulistycznym zabiegiem chirurgicznym wykorzystywanym głównie w leczeniu jaskry o zamkniętym kącie przesączania. Polega na udrożnieniu kąta przesączania przez przypodstawne wycięcie tęczówki oka.

Mniej więcej godzinę przez zabiegiem chory dostaje lek w postaci kropel, który ma zapobiec wzrostowi ciśnienia wewnątrzgałkowego. Natomiast, jeżeli źrenica nie zwęży się maksymalnie jak to tylko możliwe, konieczne jest podanie jeszcze jednych kropli, które mają na celu napięcie tęczówki, co zdecydowanie ułatwia zabieg i łagodzi pooperacyjny wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego. Bezpośrednio przed użyciem lasera nakłada się na oko specjalną soczewkę kontaktową.

Wskazania i zastosowanie

Oko człowiekaIrydektomię zaleca się w przypadku:

 • jaskry zamkniętego kąta – przewlekłej, ostrej oraz podostrej,
 • wąskiego kąta zagrożonego zamknięciem,
 • wtórnego zamknięcia kąta z blokiem źrenicy,
 • jaskry pierwotnej otwartego kąta z wąskim kątem,
 • ostrego ataku jaskry w jednym oku.

Przeciwwskazania

Zabieg nie powinien być wykonywany w przypadku:

 • przymglenia rogówki, ponieważ dojść może do osłabienia precyzyjnego ogniskowania oraz zmniejszenia mocy lasera,
 • płytkiej komory przedniej – mała odległość pomiędzy rogówką i tęczówką sprzyja uszkodzeniom śródbłonka w wyniku odbicia promieni lasera, w wyniku przewodzenia ciepła wytworzonego przez laser lub też przez działanie fali uderzeniowej.

Powikłania i objawy niepożądane

Irydektomia może być przyczyną wielu powikłań, wśród których można wymienić:

 • krwawienia – pojawiają się u około 50% przypadków, zazwyczaj są niewielkie i ustają po zaledwie kilku sekundach,
 • oparzenia rogówki – pojawiają się, gdy zabieg jest wykonywany na oku z płytką komorą przednią lub gdy nie stosuje się soczewki kontaktowej,
 • zapalenie tęczówki – są dosyć częstym powikłaniem, jednak zazwyczaj bardzo łagodne i nieszkodliwe; stosowanie zbyt agresywnego leczenia może się wiązać z ciężkim zapaleniem tęczówki,
 • wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego – może się pojawić w pierwszej godzinie po zabiegu, często jest związane z nadmiernym rozproszeniem barwnika i ze stanem zapalnym; niebezpieczne skoki ciśnienia w gałce ocznej można wyeliminować przez podanie przed zabiegiem odpowiednich kropli,
 • zmętnienie soczewki – sporadycznie w miejscu zabiegu pojawić się może zmętnienie soczewki, jednak nie obserwuje się rozwoju uogólnionej zaćmy.
Ocena artykułu

Być może zainteresują Cię także poniższe tematy: