Nefrektomia


Nefrektomia jest zabiegiem polegającym na chirurgicznym usunięciu nerki. Nefrektomię można podzielić na:

 • Oszczędzającą – polega na usunięciu guza znajdującego się na nerce oraz pozostawieniu zdrowej części nerki. Zabieg wykonywany jest przy niewielkich guzach osiągających wielkość poniżej 4 centymetrów oraz znajdujących się w dolnym lub też górnym biegunie nerki. Zabieg ewentualnie przeprowadzany jest, jeśli konieczne jest zachowanie zdrowej części nerki, szczególnie w przypadku agenezji lub też aplazji drugiej nerki, przy upośledzeniu czynności drugiej nerki, a także przy obustronnym guzie nerki.
 • Laparoskopową – jest najczęściej wykonywanym zabiegiem nefrektomii. W przypadku usuwania guzów nerki zabieg przeprowadza się na guzach, których średnica jest mniejsza niż 10 centymetrów.
 • Radykalną – wykonywana jest przy operacjach onkologicznych. Polega na usunięciu nerki łącznie z torebką tłuszczową, powięzią nerki, nadnerczem oraz z okolicznymi węzłami chłonnymi i moczowodem. Nefrektomia radykalna przeprowadzana jest także u dawców nerek, zarówno zmarłych, jak i żywych.

Wskazania i zastosowanie

Nerka wycięta - nefrektomiaWskazaniami do przeprowadzenia nefrektomii są najczęściej:

 • nowotwory złośliwe nerek,
 • zaburzenia funkcjonowania nerek wynikające z upośledzenia ukrwienia,
 • zawał nerki,
 • niedokrwienie,
 • miażdżyca tętnicy nerkowej, czyli tak zwana nerka Goldblatta,
 • roponercze oraz wodonercze,
 • gruźlica nerki.

Zabieg wykonywany jest także przy pobraniu narządu do przeszczepu.

Przeciwwskazania

Nefrektomia nie jest wskazana w przypadku :

 • braku drugiej wydolnej nerki u pacjenta,
 • w przypadku nacieku nowotworowego otaczającego tkanki i narządy, uniemożliwiającego usunięcie nerki,
 • ogólnego złego stanu zdrowia pacjenta,
 • licznych przerzutów guza,
 • bardzo podeszłego wieku,
 • braku zgody pacjenta na operację.

Powikłania i objawy niepożądane

Możliwe powikłania po nefrektomii podzielić można na:

 • powikłania pojawiające się po operacji,
 • powikłania rozwijające się przez okres wielu lat po nefrektomii.

Wśród powikłań pooperacyjnych najczęściej pojawiają się: odma opłucnowa, niedodma, zapalenie płuc, zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna, powikłania wynikające z rany operacyjnej, śmierć.

Po wielu latach od nefrektomii u pacjentów pojawić się mogą: białkomocz oraz zwiększenie ciśnienia tętniczego.

Ocena artykułu

Być może zainteresują Cię także poniższe tematy: