Uwulopalatofaryngoplastyka


Uwulopalatofaryngoplastyka, w skrócie UPPP jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych metod leczenia obturacyjnej postaci zespołu bezdechów sennych. Zabieg wykonywany jest przez otolaryngologa i ma na celu poszerzenie cieśni gardzieli oraz likwidację oporów, które występują w górnych drogach oddechowych w trakcie chrapania. Likwidowanie chrapania odbywa się dzięki usunięciu nadmiaru tkanek miękkich gardła, które podczas snu nadmiernie wibrują i powodują chrapanie. Podczas zabiegu usuwa się części podniebienia miękkiego, języczek, a także modyfikuje położenie łuków podniebienno-językowych (przednich) oraz podniebienno-gardłowych (tylnych). W trakcie zabiegu wykonuje się także obustronną tonsilektomię ,czyli zabieg polegający na usunięciu migdałków podniebiennych a łuki podniebienne przednie i tylne zszywa się ze sobą.

Usunięty języczekW łagodnych przypadkach bezdechu śródsennego, dzięki odpowiednio wykonanemu zabiegowi UPPP możliwe jest ustąpienie bezdechu i chrapania w 95%. Często wykorzystuje się również laserową odmianę zabiegu uwulopalatofaryngoplastyki.

Wskazania i zastosowanie

Uwulopalatofaryngoplastykę wykonuje się głównie w leczeniu chrapania oraz zespołu bezdechu śródsennego. Najczęstszymi wskazaniami do zabiegu UPPP są:

  • ciśnienie przełyku przekraczające 10cm H20,
  • nieskuteczne leczenie zachowawcze,
  • zmiany anatomiczne w obrębie górnych dróg oddechowych.

Przeciwwskazania

Istnieje wiele przeciwwskazań do wykonania zabiegu uwulopalatofaryngoplastyki. Wśród najpowszechniej występujących przeciwwskazań względnych wymienić można:

Powikłania i objawy niepożądane

Uwulopalatofaryngoplastyka jest obarczona znacznym ryzykiem wystąpienia niepożądanych objawów i odległych powikłań. U pacjentów po wykonaniu zabiegu pojawić się mogą:

  • uczucie suchości, zalegania lub też innego dyskomfortu obejmującego gardło,
  • uczucie spływania wydzieliny po tylnej ścianie gardła,
  • niekorzystna zmiana odczuwania intensywności smaków,
  • utrudnienia w połykaniu.

Po uwulopalatofaryngoplastyce pojawić się mogą również groźniejsze, ale i zdecydowanie rzadsze powikłania i wówczas obejmują:

  • ograniczenie drożności części nosowej gardła,
  • niewydolność gardłowo-podniebienną.
Uwulopalatofaryngoplastyka
Ocena artykułu

Być może zainteresują Cię także poniższe tematy: