Dekatastrofizacja


Dekatastrofizacja jest metodą leczniczą stosowaną w terapii poznawczo-behawioralnej. Jej celem jest zmiana myśli łączących się z negatywnymi emocjami – przewidywania przyszłości jedynie w negatywnych barwach. Zastosowanie tej techniki ułatwia zdystansowanie się pacjenta w stosunku do rodzących duże obawy wyobrażeń. Możliwa jest wówczas bardziej realistyczna ocena konsekwencji wydarzeń będących przedmiotem obaw.

Wskazania i zastosowanie

Strach w oczachDekatastrofizacja może być stosowana zarówno w przypadku zaistniałych trudnych z punktu widzenia danej osoby sytuacji, jak i w przypadku profilaktyki stresu. Technika dekatastrofizacji jest szczególnie wskazana osobom, które powinny obniżyć poziom napięcia oraz przekonanym, że sytuacja, w której się znajdują jest najgorszą z możliwych i nie ma z niej żadnego wyjścia. Dzięki tej metodzie możliwe jest spojrzenie na problem z innej perspektywy i nabranie większego dystansu do danej sytuacji.

Przeciwwskazania

Nie istnieją przeciwwskazania uniemożliwiające zastosowanie techniki dekatastrofizacji.

Powikłania i objawy niepożądane

Przeprowadzenie terapii nie stwarza ryzyka pojawienia się powikłań i objawów niepożądanych.

Dekatastrofizacja
Ocena artykułu

Być może zainteresują Cię także poniższe tematy: