Terapie


Terapie – metody terapeutyczne stosowane w medycynie konwencjonalnej w leczeniu różnych dolegliwości i chorób różnej natury.