Żywienie dojelitowe


Żywienie dojelitowe (enteralne) jest jedną z form leczenia żywieniowego. Jest to nazwa obejmująca dużą grupę metod odżywiania lub też leczenia żywieniowego drogą przewodu pokarmowego. Pokarm może być tutaj podawany  różnymi sposobami i na różnych poziomach. Metoda opiera się na dostarczaniu do przewodu pokarmowego pacjenta odpowiednich substancji, takich jak: białka, węglowodany, tłuszcze, elektrolity, witaminy, pierwiastki śladowe oraz woda. Zazwyczaj do tego celu wykorzystuje się:

 • zgłębniki – wprowadzane są do żołądka, dwunastnicy lub jelita przez nos,
 • przetokę odżywczą – wykorzystywana jest w razie konieczności długotrwałego leczenie na przykład przez zwężenie przełyku w wyniku raka przełyku czy przez zbliznowacenia w wyniku oparzenia, przetoka taka może mieć postać:
  • gastrostomii – czyli cewnika wprowadzonego do żołądka,
  • mikrojejunostomii – czyli cewnika wprowadzonego do jelita cienkiego.

Żywienie dojelitowe - gastrostomiaŻywienie dojelitowe może być przeprowadzane w specjalnych ośrodkach lub też w warunkach domowych. Żywienie dojelitowe w domu prowadzone jest przez odpowiednie ośrodki, które zapewniają osobie chorej całkowitą opiekę, zawierającą:

 • ciągły kontakt z chorym,
 • przygotowanie pacjenta do leczenia w warunkach domowych obejmujące przeszkolenie zarówno chorego jak i opiekuna,
 • odpowiedni dobór programu leczenia,
 • program wizyt kontrolnych,
 • dostarczanie niezbędnych preparatów, środków opatrunkowych oraz sprzętu osobie chorej do domu,
 • w przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia powikłań hospitalizację.

Wskazania i zastosowanie

Żywienie dojelitowe stosowane jest u pacjentów niedożywionych lub takich, którzy są zagrożeni niedożywieniem lecz posiadają prawidłowo funkcjonujący układ pokarmowy. Chorzy, którzy wymagają leczenia dojelitowego, to przede wszystkim ci chorzy, którzy cierpią z powodu zaburzeń połykania lub niedrożności w górnym odcinku przewodu pokarmowego.

Jednostkami chorobowymi, w których wykorzystuje się żywienie dojelitowe są głównie:

 • choroby neurologiczne z zaburzeniami połykania, a wśród nich przede wszystkim:
  • stany po udarze mózgu,
  • stany po urazie ośrodkowego układu nerwowego,
  • mózgowe porażenie dziecięce,
  • stwardnienie rozsiane,
  • stwardnienie zanikowe boczne,
  • demencja – choroba Parkinsona i choroba Alzheimera,
 • choroby nowotworowe, a wśród nich:
  • nowotwory głowy oraz szyi,
  • nowotwory górnego odcinka przewodu pokarmowego,
  • nowotwory klatki piersiowej,
 • inne choroby, a wśród nich:
  • wyniszczenie w przebiegu nabytego upośledzenia odporności,
  • długo trwająca śpiączka,
  • mukowiscydoza,
  • wady wrodzone,
  • miopatie,
  • miastenie,
  • niewydolność nerek,
  • przewlekłe zapalenie trzustki oraz następstwa leczenia ostrego zapalenia trzustki,
  • choroby zapalne jelit, a szczególnie choroba Leśniowskiego-Crohna,
  • mnogie obrażenia ciała.

Żywienie jelitowe stosuje się także przy chemioterapii czy operacjach odtwórczych okolicy twarzy.

Przeciwwskazania

Głównymi przeciwwskazaniami do żywienia dojelitowego są:

 • niedrożność przewodu pokarmowego,
 • brak odpowiedniej czynności jelit,
 • zaburzenia wchłaniania jelitowego,
 • brak dostępu o przewodu pokarmowego,
 • biegunki,
 • wstrząs,
 • rozlane zapalenie otrzewnej,
 • niedokrwienie przewodu pokarmowego,
 • masywne krwawienie do przewodu pokarmowego,
 • niewyrażenie zgody na leczenie tego typu przez pacjenta.

Powikłania i objawy niepożądane

W wyniku żywienia dojelitowego powikłaniami mogącymi się pojawić są głównie:

 • przemieszczenie zgłębnika,
 • zatkanie zgłębnika,
 • odleżyny błony śluzowej nosa, gardła i przełyku,
 • niemożność usunięcia zgłębnika,
 • biegunka,
 • zaparcia,
 • wymioty i/lub nudności,
 • zakażenia,
 • zapalenie skóry wokół zgłębnika,
 • wyciek treści pokarmowej,
 • zaburzenia metaboliczne – niewydolność nerek, niewydolność oddechowa, niewydolność wątroby, zaburzenia wodno-elektrolitowe.

Innymi, rzadziej występującymi powikłaniami mogą być również:

 • martwica przegrody nosa oraz tkanek przełyku,
 • zapalenie zatok i ucha środkowego.
Ocena artykułu

Być może zainteresują Cię także poniższe tematy: