Krioablacja


Krioablacja jest nieinwazyjnym zabiegiem chirurgicznym. Polega na wprowadzeniu do ciała pacjenta elektrody w postaci cewnika. Za pomocą końcówki cewnika, która jest precyzyjnie przesuwana przez lekarza możliwe jest wybiórcze zamrażanie i niszczenie niewielkich ognisk komórek chorobowych przy jednoczesnym nienaruszeniu komórek zdrowych. Zamrażanie komórek jest możliwe dzięki wprowadzeniu do wklęsłego końca cewnika płynnego czynnika chłodzącego, który następnie ulega odparowaniu i pochłania energię cieplną z komórek zamrażanych. W wyniku tego zjawiska dochodzi do wytworzenia się lodu i zniszczenia objętych zabiegiem komórek.

Zabieg krioablacjiPodczas zabiegu lekarz ma możliwość początkowego ochłodzenia tkanki w taki sposób, aby wprowadzić ją w stan hibernacji w celu sprawdzenia czy przynosi to pożądany skutek lub czy czynność ta nie wywołuje działań niepożądanych. Jeżeli zamrożenie danej tkanki nie daje oczekiwanych efektów lub pojawiają się objawy niepożądane możliwe jest przerwanie procesu schładzania lub też rozmrożenie bez ryzyka powstania powikłań.

Zabieg krioablacji jest zazwyczaj bezbolesny dla pacjenta, trwa stosunkowo krótko, a po jego wykonaniu chory szybko wraca do zdrowia.

Wskazania i zastosowanie

Podstawowym zastosowaniem krioablacji jest leczenie migotania przedsionków serca. Wówczas zabieg ma na celu:

  • zapobieganie powstawania skrzeplin krwi i udarów,
  • zmianę rytmu serca, co sprawia, że współpraca między przedsionkami i komorami serca staje się bardziej efektywna,
  • kontrolę rytmu serca, co umożliwia prawidłowe napełnianie się komór serca.

Jeszcze do niedawna krioalblacja stosowana była wyłącznie w przypadku chorób i zaburzeń kardiologicznych, jednak z czasem znajduje ona zastosowanie w leczeniu coraz nowszych przypadłości. Stosowana jest między innymi w usuwaniu migdałków, leczeniu nieprawidłowych krwawień z dróg rodnych na podłożu nienowotworowego przerostu endometrium czy też w leczeniu alergicznych i niealergicznych nieżytów nosa.

Krioablacja znajduje również zastosowanie w przypadku walki z rakiem. Na przykład leczenie raka prostaty za pomocą krioablacji daje rezultaty porównywalne do naświetlania, chirurgii oraz terapii hormonalnej, a co ważne stanowi dużo mniejsze obciążenie dla pacjenta.

Przeciwwskazania

W przypadku krioablacji stosowanej do leczenia migotania przedsionków wśród przeciwwskazań wyróżnić można:

  • skrzepliny znajdujące się w lewym przedsionku serca,
  • stan po udarze niedokrwiennym,
  • niewyrównaną niewydolność serca,
  • istotną zastawkową wadę serca.

Powikłania i objawy niepożądane

W przypadku leczenia migotania przedsionków za pomocą krioablacji może dość do porażenia nerwu przeponowego, jednak jest to przejściowe i zazwyczaj ustępuje jeszcze w trakcie zabiegu. Zdarzają się jednak przypadki powolnego ustępowania porażenia.

Ocena artykułu

Być może zainteresują Cię także poniższe tematy: