Wenopunkcja


Wenopunkcja jest metodą nakłuwania żyły, która ma na celu wprowadzenie do niej odpowiedniej igły lub cewnika. Podczas wkłucia pacjenci najczęściej odczuwają niewielki ból oraz pieczenie, a czasami również pulsowanie w miejscu, z którego krew jest pobierana.

Wskazania i zastosowanie

Wenopukcja to jeden z najbardziej rutynowych, inwazyjnych zabiegów wykonywanych w celu:Pobieranie krwi

 • pobrania krwi do celów diagnostycznych,
 • pobierania krwi do transfuzji,
 • monitorowania stężenia składników krwi,
 • podawania płynnych leków lub płynów infuzyjnych,
 • upuszczania krwi z powodu nadmiernej zawartości żelaza lub erytrocytów.

Przeciwwskazania

Nakłucia żyły nie wolno wykonywać w przypadku:

 • żył cienkich, delikatnych, posiniaczonych, stwardniałych,
 • stanów zapalnych,
 • niedrożności żyły,
 • urazu zaangażowanej kończyny,
 • niedowładu zaangażowanej kończyny,
 • infekcji skórnej w miejscu planowanego nakłucia,
 • osób które przeszły zakrzepowe zapalenie żył.

Przed wykonaniem badania należy zgłosić osobie pobierającej krew:

 • skłonność do omdleń podczas pobierania krwi,
 • skłonność do występowania krwawień, np. skazę krwotoczną,
 • przyjmowane aktualnie leki, ponieważ mogą zaburzać wyniki badań (np. leki przyjmowane przez dzieci mogą zawierać cukier).

Powikłania i objawy niepożądane

Wenopunkcja jest zabiegiem stosunkowo bezpiecznym, powszechnie występujące powikłania są niegroźne, najczęściej mają postać drobnych krwiaków oraz siniaków w miejscu wkłucia. Czasami jednak wenopunkcja wiązać się może z wystąpieniem poważniejszych powikłań, takich jak zapalenie tkanki łącznej i żył, niedociśnienie, omdlenia oraz napady padaczkowe.

Ocena artykułu

Być może zainteresują Cię także poniższe tematy: